Wyniki oceny merytorycznej wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego

W związku z przekazaniem Oficerom niezależnym do oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego, wybrani w drodze procedury Oficerowie dokonali oceny merytorycznej wniosków, zgodnie z przydziałem dokonanym na podstawie losowania.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Komisja Oceny Wniosków nie została powołana, a  ocena została dokonana w sposób zdalny.

Ocenionych zostało 30 wniosków, które wpłynęły w ogłoszonym terminie naboru (22.09.2017-27.09.2017).

Każdy wniosek został oceniony przez 2 losowo wybranych Oficerów, którzy nie pomagali w ich przygotowaniu.

Ocena przebiegła zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.