Wsparcie pomostowe przedłużone - nabór uzupełniający

W związku z zaakceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zmianami związanymi z rozszerzeniem grupy objętej finansowym wsparciem pomostowym przedłużonym, z 23 UP na 30 UP i zmianą kryteriów oceny wniosków (aktualna ocena jest tożsama z oceną wniosków dot. wsparcia pomostowego podstawowego), ogłaszamy dodatkowy nabór uzupełniający dla wszystkich Uczestników projektu, którzy nie złożyli wniosków w ramach I naboru, z powodu niespełniania kryteriów oceny. II nabór uzupełniający zostanie otwarty w dniu 22.09.2017 r. i potrwa do 27.09.2017 r. 
Dokumenty należy dostarczyć zgodnie z procedurą skutecznego doręczenia informacji, opisaną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na adres Biura Projektu.