Wsparcie finansowe pomostowe przedłużone

Informujemy, że po uzyskaniu akceptacji ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Własna firma szansą na pracę” może uzyskać 30 UP, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Możliwe do uzyskania wsparcie finansowe pomostowe przedłużone uległo zmianie i wynosi 8460,00zł.
Pozostałe warunki uzyskania wsparcia pozostały niezmienione.