Aneks do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

W związku z zaakceptowanymi przez WUP w Katowicach zmianami dot. przesunięcia środków na pozycję związaną z udzieleniem finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w projekcie „Własna firma szansą na pracę” i rozszerzenie grupy odbiorców tego wsparcia z 23 do 30 UP, przekazujemy Aneks do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze zaktualizowanym załącznikiem nr 22 Kartą oceny merytoryczno- technicznej.