Wydatkowanie wsparcia finansowego

przypomnienie

FRDL OKST przypomina o wydatkowaniu wsparcia finansowego, zgodnie z zakresem określonym w podpisanych umowach o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz w określonych terminach.

Sposób rozliczenia wsparcia (wymagane dokumenty) określa Regulamin przyznawania wsparcia finansowego.

W związku ze zmianą logotypów, z dn. 01.07.2017 r. zaktualizowane zostały dokumenty projektowe (do pobrania na stronie www projektu). Wszystkie dokumenty składane od 01.07.2017 r. powinny zawierać nowe logotypy.