Przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego

Wyniki oceny merytoryczno-technicznej wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego.

 

L.P.INDYWIDUALNY KOD
KANDYDATA
/KANDYDATKI
REKOMENDACJA
POZYTYWNA
PRZYZNANA
KWOTA RÓWNA
KWOCIE
WNIOSKOWANEJ
1.01/FIRMA1TAKTAK
2.03/FIRMA1TAKTAK
3.05/FIRMA1TAKTAK
4.06/FIRMA1TAKTAK
5.08/FIRMA1TAKTAK
6.09/FIRMA1TAKTAK
7.11/FIRMA1TAKTAK
8.12/FIRMA1TAKTAK
9.13/FIRMA1TAKTAK
10.15/FIRMA1TAKTAK
11.16/FIRMA1TAKTAK
12.17/FIRMA1TAKTAK
13.18/FIRMA1TAKTAK
14.19/FIRMA1TAKTAK
15.20/FIRMA1TAKTAK
16.21/FIRMA1TAKTAK
17.22/FIRMA1TAKTAK
18.23/FIRMA1TAKTAK
19.25/FIRMA1TAKTAK
20.26/FIRMA1TAKTAK
21.27/FIRMA1TAKTAK
22.28/FIRMA1TAKTAK
23.29/FIRMA1TAKTAK
24.30/FIRMA1TAKTAK
25.32/FIRMA1TAKTAK
26.33/FIRMA1TAKTAK
27.34/FIRMA1TAKTAK
28.35/FIRMA1TAKTAK