Podstawowego wsparcie finansowe pomostowe

nabór wniosków

Z dniem 13.04.2017 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego (załącznik nr 19 Regulaminu).

Nabór potrwa do 12.05.2017 r.

Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Wnioski należy złożyć, zgodnie z procedurą skutecznego doręczenia informacji na adres biura projektu.

 


Informujemy, że z dniem 02.05.2017 r. adres biura projektu ulega zmianie.
Nowy adres Biura Projektu obowiązujący od 02.05.2017 r. to: ul. Moniuszki 7, Katowice 40-005.