Zakładanie działalności gospodarczej

W związku z opublikowaniem listy rankingowej po ocenie Biznesplanów, informujemy, że zgodnie z przekazanymi Państwu Kartami oceny, zostali Państwo Beneficjentami środków na uruchomienie działalności gospodarczych.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązani są Państwo do zarejestrowania działalności gospodarczych. Sugerowany ostateczny termin założenia działalności gospodarczej to 21.04.2017 r.

Po dokonaniu formalności, prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu podpisania umowy o Udzielenie wsparcia finansowego.

Warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, jest wniesienie zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania przez Państwa warunków umowy.

Szczegółowe warunki dot. form i koniecznych do dostarczenia dokumentów opisane są w § 6 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, ww. Regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z tymi zapisami.