Rozliczanie kosztu przejazdów

Termin składania wniosków wraz załącznikami upływa 24.03.2017 r.

Przypominamy o możliwości rozliczenia kosztu przejazdów w ramach szkoleń, które odbyły się w terminie 22.02.2017 r. – 05.03.2017 r. oraz indywidualnych spotkań doradczych, na zasadach nieokreślonych w Procedurze zwrotu kosztów dojazdu.

Termin składania wniosków wraz załącznikami upływa 24.03.2017 r.