NABÓR BIZNESPLANÓW

OD 10.03.2017 R. DO 21.03.2017 R.

Nabór biznesplanów wraz z załącznikami potrwa od 10.03.2017 r. do 21.03.2017 r.

 

Dokumenty należy złożyć zgodnie z procedurą skutecznego doręczania informacji beneficjentowi przez UP oraz na wzorach dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu (opis w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).