Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Miejsce realizacji szkoleń - KATOWICE, UL. MONIUSZKI 7

Harmonogram szkoleń

 

Dzień,
godziny
Liczba godzinTematykaCzęści programu szkolenia do zrealizowaniaGrupa
22.02.2017
14:15-20:15
6Biznes plan i SWOT 1.Podstawowa/
Średniozaawansowana
23.02.2017
14:15-20:15
6Biznes plan i SWOT (cd.) .II.
Rejestracja działalności
2.Podstawowa/
Średniozaawansowana
24.02.2017
14:15-20:15
6Rejestracja działalności (cd.)
Podatki i składki
3.Podstawowa/
Średniozaawansowana
25.02.2017
8:30-16:30
8Podatki i składki (cd.)4.Podstawowa
26.02.2017
8:30-15:30
7Podatki i składki (cd.)
Podstawy prawa pracy
Źródła finansowania działalności gospodarczej
5.Podstawowa
27.02.2017
14:15-20:15
6Biznes plan i SWOT1.Podstawowa/
Średniozaawansowana
28.02.2017
14:15-20:15
6Biznes plan i SWOT (cd.)
Rejestracja działalności
2.Podstawowa/
Średniozaawansowana
01.03.2017----
02.03.2017
14:15-20:15
6Rejestracja działalności (cd.)
Podatki i składki
3.Podstawowa/
Średniozaawansowana
03.03.2017----
04.03.2017
8:30-15:30
7Źródła finansowania działalności gospodarczej
Marketing
6.Podstawowa
05.03.2017
8:30-14:30
6Podstawy prawa pracy
Źródła finansowania działalności gospodarczej
Marketing
7.Średniozaawansowana

 

Każdy Uczestnik projektu zakwalifikowany zgodnie z IPD do grupy PODSTAWOWEJ, zobowiązany jest do zrealizowania bloku szkoleniowego złożonego z następujących części: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

Każdy Uczestnik projektu zakwalifikowany zgodnie z IPD do grupy ŚREDNIOZAAWANSOWANEJ, zobowiązany jest do zrealizowania bloku szkoleniowego, złożonego z następujących części: 1., 2., 3., 7.

 

Uczestnicy projektu mają do wyboru realizację części 1., 2. I 3., w  dwóch terminach każda część, tzn.:

cz.1.- do wyboru terminy: 22.02.2017 godz. 14:15-20:15 lub 27.02.2017 godz. 14:15-20:15

cz.2.- do wyboru terminy: 23.02.2017 godz. 14:15-20:15 lub 28.02.2017 godz. 14:15-20:15

cz.3.- do wyboru terminy: 24.02.2017 godz. 14:15-20:15 lub 02.03.2017 godz. 14:15-20:15

 

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE GRUPA SZKOLENIOWA/DZIEŃ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 12 OSÓB, ZGODNIE ZE STANDARDEM.

UCZESTNICY PROJEKTU DEKLARUJĄ UDZIAŁ W SZKOLENIACH W WYBRANYM TERMINIE PRZED DNIEM REALIZACJI SZKOLENIA.

MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE, DECYZJA O OSTATECZNYM PRZYPORZĄDKOWANIU DO OKREŚLONYCH DZIENNYCH GRUP SZKOLENIOWYCH NALEŻY DO MENADŻERA PROJEKTU.