Ogłoszenie

Postępowanie rozstrzygnięte

Aktualizacja – Postępowanie anulowane

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe doradztwo biznesowe oraz ocena wniosków, realizowane przez 5 Oficerów (doradców) – kod CPV: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania); kod CPV: 72221000-0 usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej w ramach projektu „Własna firma szansą na pracę”.