Masz pomysł na własną firmę?

Udział w projekcie WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA PRACĘ pomoże Ci go zrealizować.

Planujemy realizację następujących działań w projekcie:

Szkolenia i doradztwo

Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej

Dotacje na start

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 22700,00 zł, dodatkowo wkład własny Uczestników projektu w wysokości 10% dotacji)

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe w formie finansowej i szkoleniowo- doradczej

Dodatkowe wsparcie

Wsparcie finansowe na realizację dodatkowych szkoleń/kursów zawodowych (zgodnych ze ścieżką zawodową opracowaną z doradcą zawodowym).